ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ aecthaibiz.com ... Update(11/10/2561) : "จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนกันยายน 2561" ติดตามได้ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
​​​​​
แหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านกฏระเบียบการค้า เช่น มาตรการด้านการค้า กฏระเบียบ​ต่างๆ เพื่อให้นักธุรกิจทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบทางด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียน 

 

​​
​​​
 ​
Previous ​Next
 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่หลากหลายได้โดยง่าย เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

 
 
 
 
ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน โดยมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น สถิติการค้าชายแดน สถานการณ์การค้า เป็นต้น

 

 
เป็นช่องทางสำหรับสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนได้อย่างคล่องตัว ผ่านทางเว็บไซต์​

 

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​